DELTA projekt BARBARA TRZNADEL-KLUZ

- Obiekty użyteczności publicznej - Budynki jednorodzinne - Budynki wielorodzinne - Domy letniskowe - Obiekty przemysłowe - Budynki usługowe - Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy - Adaptacje obiektu do nowych funkcji - Zagospodarowanie terenu - Projekty kolorystyki elewacji - Wnętrza - Konsultacje architektoniczne - Inwentaryzacje lokali i budynków - Analizy możliwości technicznych obiektu - Analizy działek budowlanych pod kątem przyszłego zagospodarowania - Koordynacja międzybranżowa - Nadzory autorskie

OFERTA DLA PRACOWNI PROJEKTOWYCH JAKO PODWYKONAWSTWO

- Kompleksowe rysunki techniczne (rzuty, przekroje, elewacje, widoki) - Sufity, posadzki, widoki ścian - Zestawienia stolarek/ślusarek okiennych i drzwiowych - Szczegółowe rysunki fasad szklanych, balustrad itp - Detale - Opisy techniczne - Opracowania graficzne - kolorystyki, perspektywy - Zagospodarowanie terenu, mała architektura - Koordynacja zespołu projektowego - Uzgodnienia

Adres
DELTA projekt BARBARA TRZNADEL-KLUZ
ul. Oskara Kolberga 2
51-607 Wrocław
E-mail
biuro@delta-projekt.pl
Telefon
605628969